CAS (Certificate of Advanced Studies) Entwicklungsneurologische Therapie Bobath Baby (Modul 2)

11. September 2023 – 27. September 2024,  in Basel

Angebot der SAKENT / ASEND – hier

Details zum Kurs – hier

Recent Posts

Einen Kommentar hinterlassen